Hà Nội: Đả Đảo Công an cộng sản Việt Nam tay sai Giặc Tầu


Trịnh Bá Tư(facebook)Ngày 17/7/2016 công an Hà Nội dùng vũ lực bắt những người biểu tình ôn hòa phản đối Đường Lưỡi Bò Phi Pháp mà trung quốc tuyên bố để Xâm Chiếm Biểm Đảo, Đánh Giết ngư dân Việt Nam.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: