Ngày 17 thang 7 năm 2016: Cách để phản ứng và vạch mặt bọn mất dạy chuyên phá thối các cuộc biểu tình của nhân dân


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: