Nha Trang: Giựt biểu ngữ phản đối “đường lưỡi bò” trước mặt nhiều du khách Trung Quốc


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: