Nha Trang: Giựt biểu ngữ phản đối “đường lưỡi bò” trước mặt nhiều du khách Trung Quốc


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: