THƯƠNG MẤY THẰNG CỘNG SẢN GIÀ….NGU LÂU!


ĐINH QUANG TUYẾN(facebook)Hôm nay theo sự gợi ý của Trần Bang, tôi cùng Bang thăm nhà văn Xuân Đài, một ngòi bút phản biện tuổi 80, từng vào tù ra khám vì nói thật. Tôi tặng ông chiếc dù biểu tình, ông nói: “cũng ít ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng đi …bệnh viện, có lúc nằm cùng phòng với mấy thằng cộng sản già…ngu lâu, mở lòng ra mà khai hoá chúng vì chúng già mà vẫn…ngu vì nghĩ rằng đảng cho chúng cơm ăn thuốc chữa.”

“cũng ít ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng đi …bệnh viện, có lúc nằm cùng phòng với mấy thằng cộng sản già…ngu lâu, mở lòng ra mà khai hoá chúng vì chúng già mà vẫn…ngu vì nghĩ rằng đảng cho chúng cơm ăn thuốc chữa.”

Nhà văn Xuân Đài

Ông dặn giới trẻ nỗ lực đấu tranh vì cộng sản sợ giới trẻ mở trí chứ không sợ những lão già cứng đầu như ông.
ĐINH QUANG TUYẾN

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: