BIỂU TÌNH LIÊN GIÁO XỨ ĐÒI KHỞI KIỆN FORMOSA


Thanh Niên Công Giáo – Hơn 500 người đã tham gia tuần hành khoảng 10km từ giáo xứ Phú Yên sang giáo xứ Song Ngọc nơi có hơn 1000 giáo dân đang tụ hội vào sáng 24.07.2016

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: