Quý Cộng Đồng Xin Hãy Lên Tiếng Cứu Dân Oan


Vĩnh Phước Đoàn Trương(facebook)Dân oan không được vào trụ sở ban tiếp công dân nữa.
Dân oan vào đường cùng rồi cộng đồng ơi.
Chúng tôi biết đi đâu về đâu đây khi sự trả thù của trưởng ban Nguyễn Hồng Điệp và các vị quan lớn của Việt Nam.
Dân mất hết rồi do lũ quan hại dân hại nước,đẩy chúng tôi lang thang kêu gào hằng ngày.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: