Gạch đá dội vào “lá chắn”


Hung Tran(facebook) Khi công an vào tận dân để uy hiếp và sự phản kháng của dân. Sáng nay tại Nghi Tiến, Nghi Lộc Nghệ An.

Nguyen Thien Nhan(facebook)Khi chế độ phản dân đưa CSCĐ, công an ra làm lá chắn, những cơn tức giận của dân chúng sẽ ngày càng một lớn lên.

Gạch đá, gậy gộc sẽ thay lời nói, bởi bao nhiêu lời nói đã bị chế độ bỏ ngoài tai.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: