Giặc Tàu xâm lăng không tuyên bố.


Tran Tien Dung(facebook)Trước sự việc hệ thống mạng các cảng hàng không Việt Nam bị Tàu cộng tấn công ngày 29/7/2016.

Ảnh minh họa nguồn: baomai

Ảnh minh họa nguồn: baomai

Cuộc chiến tranh ủy nhiệm của quốc tế cộng sản 3 “Đánh Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng” ở Việt Nam trong thế kỷ trước, người cộng sản Việt Nam thường ngạo mạn dùng cụm từ “Đưa chiến tranh vào lòng địch vào nước Mỹ…” Nay, dân tộc này đang chứng kiến “bên thắng cuộc” để yên (cho phép) giặc Tàu cộng đang tiến hành chiến tranh không tuyên bố trên mọi mặt trận

Từ phát ngôn khinh dân của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. “Đã làm gì cho đất nước…” Dư luận cho rằng. Quả là đúng ý bà và hệ thống cầm quyền của bà là không ai được phép làm gì, cấm yêu nước chống giặc Tàu, cứ để yên cho đất nước vào không gian hủy hoại, diệt vong mà cuộc chiến tranh không tuyên bố của Tàu Cộng đang tiến hành hàng ngày hàng giờ.

30/7/2016

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: