Màu cờ sắc áo Việt Nam tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2016


Hong Nguyen: Video do bạn Nguyễn Tiến Đạt và Hương Nguyễn ghi lại tại đại hội giới trẻ thế giới 2016.

Theo bạn Nguyễn Tiến Đạt: Màu cờ sắc áo Việt Nam tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2016. Màu sắc không cộng sản, không Trung Quốc. Màu sắc thuần Việt Nam!

Bạn Hương Nguyễn chia sẻ trên FB cá nhân: “Hôm nay đi ra đại hội nghĩ mà buồn. Thanh niên giáo hội nước nào cũng có quốc kỳ nước mình để phất, tui đỏ mắt ko tìm ra thanh niên giáo hội Việt Nam, bởi chắc chắn họ ko mang cờ máu theo đi đại hội, mà cờ vàng họ cũng chẳng dám phất.
Sao dân Việt Nam chúng ta giống người không mang họ vậy?!
Nghĩ buồn!
Tui bỏ về sớm để đi mua vải làm cờ, tui muốn phất lá cờ này trong đại hội giới trẻ, để thanh niên thế giới biết có một quốc kỳ như thế.
Có một Việt Nam đang ẩn mình!!”
Được biết, Đại hội giới trẻ thế giới 2016 được tổ chức tại thánh phố Krakow-Ba Lan, từ ngày 26 – 31.07.2016.
Nguồn: Nguyễn Tiến Đạt, Hương Nguyễn
Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: