BẢN TIN: TÒA TỔNG LÃNH SỰ CANADA ĐẾN THĂM VIẾNG HĐLTVN TẠI CHÙA LIÊN TRÌ, THỦ THIÊM . SÀI GÒN.


Vào lúc 9h ngày 03/8/2016, Tòa Lãnh Sự Quán Canada do ông Richard Bale , Tổng Lãnh Sự và ông Vũ Tuấn Dũng, nhân viên Sứ Quán (Thông Dịch Viên) đã đến Chùa Liên Trì để gặp gở các Chức Sắc của Hội Đồng Liên Tôn VN. nội dung thăm hỏi về tình hình mỗi tôn giáo trong HĐLTVN.
Về phía HĐLTVN gồm có các chức sắc sau:

-Hòa Thượng Thích Không Tánh, Viện Chủ Chùa Liên Trì, Đồng Chủ Tịch HĐLTVN.
-Thượng Tọa Thích Đồng Minh, Trụ Trì Chùa Liên Trì, thành viên HĐLTVN.
-Thượng Tọa Thích Lệ Trụ.
-Chánh Trị Sự Hứa Phi, Đồng Chủ Tịch HĐLTVN.
-Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng, Thủ Quỷ HĐLTVN.
-Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, thành viên HĐLTVN.
-Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Đồng Chủ Tịch HĐLTVN.
-Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên.
-Linh Mục Lê Xuân Lộc, thành viên HĐLTVN.
-Đạo Huynh Lê Văn Sóc, Đồng Chủ Tịch HĐLTVN.
-Đạo Huynh Lê Quang Hiển, Tổng Thư Ký HĐLTVN.
Trong buổi gặp gở này, các vị Đổng Chủ Tịch đã trình bày về hiện tình của tôn giáo mình trong thời gian gần đây, Hòa Thượng Thích Không Tánh cũng đã trình bày thực trạng chùa Liên Trì và các vị Chức Sắc đều đồng lòng nhờ ông Lãnh Sự Quán cùng chánh phủ Canada dùng uy tín của mình để can thiệp với nhà nước Việt Nam cho chùa Liên Trì khỏi bị di dời, giải tỏa.
Cuộc họp bế mạc lúc 11h30 cùng ngày và sau đò ông Tổng Lãnh Sự cùng toàn thể quý Chức Sắc dùng cơm chay tại chùa Liên Trì..

Ngày 03 tháng 8 năm 2016

LÊ QUANG HIỂN

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: