Tổng Hợp Tin Tức 08 Tháng 04, 2016


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Le Anh Hung: Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 2 của cựu chiến binh/nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, một trong những người sáng lập Hội Bầu bí Tương thân, một người có tấm lòng yêu nước rất nồng nàn. Mọi người đến thắp hương cho bác.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: