TÔI ĐÃ GỬI ĐƠN KIẾN NGHỊ ĐẾN TÒA ÁN TỈNH KHÁNH HÒA


Bị can Nguyễn Hữu Quốc Duy

Đôn An Võ(facebook)Hôm nay 12/8/2016, tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành đã gửi đơn kiến nghị đến Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, liên quan đến việc Tòa án từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho tôi và luật sư Nguyễn Khả Thành, tham gia bào chữa cho bị can Nguyễn Hữu Quốc Duy, phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật hình sự. Dưới đây là đơn kiến nghị gửi Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KIẾN NGHỊ
Về việc tòa án từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Phước – Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa.

Tôi là luật sư Võ An Đôn, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo giấy yêu cầu luật sư của bà Nguyễn Thị Nay, nhờ tôi bào chữa cho con trai là bị can Nguyễn Hữu Quốc Duy, bị truy tố về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật hình sự.

Ngày 30/7/2016, tôi đã thực hiện các thủ tục gửi đến TAND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa. Đến ngày 07/8/2016, tôi nhận được Công văn số: 169/HS-TA, ngày 3/8/2016 của TAND tỉnh Khánh Hòa từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho tôi, với lý do “Bị can Nguyễn Hữu Quốc Duy đã có luật sư bào chữa và từ chối các luật sư khác”.

Kính thưa Ông ! Tâm lý chung của mọi bị can đang bị giam giữ là rất cần luật sư bào chữa cho mình, ngay cả thủ lãnh thế giới ngầm là Năm Cam lúc ra tòa cũng không can đảm từ chối các luật sư bào chữa. Không hiểu lý do nào mà bị can Nguyễn Hữu Quốc Duy chỉ chấp nhận một luật sư duy nhất do Công an chỉ định bào chữa cho mình và từ chối các luật sư do mẹ ruột mình nhờ ? Chúng tôi cho rằng đây là một điều bất thường, dứt khoát không thể hiện trọn vẹn ý chí thật sự của bị can Duy.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 lùi ngày thi hành nhưng Nghị quyết số: 144/2016/QH13, ngày 29/6/2016 tại Điều 1, khoản 4 quy định: kể từ ngày 01/07/2016: Áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội.

Để đảm bảo quyền của bị can Nguyễn Hữu Quốc Duy, tôi làm đơn này mong Ông xem xét và chấp nhận 2 kiến nghị của chúng tôi:

1- Đề nghị Ông cho áp dụng khoản 3, Điều 75 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: “Trường hợp người thân thích của người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho người bị tạm giam để có ý kiến về việc nhờ người bào chữa”.

2- Để thực hiện quyền lựa chọn người bào chữa phù hợp với ý nguyện thật sự của bị can, đề nghị Ông tạo điều kiện cho chúng tôi hoặc bà Nguyễn Thị Nay được gặp bị can Nguyễn Hữu Quốc Duy, để tìm hiểu xem đến thời điểm này bị can Duy có thật sự từ chối các luật sư do chính mẹ ruột nhờ bào chữa hay không.

Cách nay 84 năm tại Hồng Kông một tòa án của chế độ thực dân đã chấp nhận cho Luật sư người Anh Frank Loseby bào chữa cho Nguyễn Ái Quốc. Tám mươi bốn năm sau, xuất phát từ Nhà nước của dân, do dân, vì dân, luôn tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nhưng lại từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa, để luật sư bào chữa cho một công dân đang bị giam giữ.

Nay tôi làm đơn này, mong Ông Chánh án tạo điều kiện để chúng tôi được tham gia phiên tòa, vì điều này hoàn toàn phù hợp với pháp luật và phù hợp với đạo đức của một nền tư pháp hội nhập, tiến bộ.

Xin chân thành cảm ơn !
Tây Hòa, ngày 10 tháng 8 năm 2016
Kính đơn
Luật sư Võ An Đôn

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: