Chủ Nhật ngày 14/8/2016. Sài Gòn biều tình khởi tố Formosa


Sài Gòn biều tình khởi tố Formosa và tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam. Thu Nguyệt(facebook)

Hà Đặng(facebook)

Vũng Tàu – 14/08/2016 Formosa cút khỏi Việt Nam. Nguyễn Phương(facebook)

Nguyễn Phương(facebook)

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: