Hàng chục ngàn người cầu nguyện và yêu cầù Formosa rời khỏi Việt Nam


Sơn Văn Lê(facebook)

(Nghệ An) – sáng thứ 2, ngày 15.08.2016, hàng chục ngàn người Giáo phận Vinh đã tiến về trung tâm Xã Đoài với những băng rôn khẩu hiệu yêu cầu nhà cầm quyền chấm dứt hoạt dộng của công ty Formorsa và yêu cầu Chính phủ phải chấm sự hoạt động của công ty này.

Họ tiến về Xã Đoài để mừng ngày Lễ Trọng Đại của Giáo Hội Công Giáo – Mừng ngày Đức Mẹ Về Trời. Không quên cầu nguyện cho đất nước Việt Nam: Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám bất công lan tràn.

Theo truyền thống Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là ngày lễ Quan Thầy của Giáo Phận Vinh, là cơ hội để quy tụ hơn 500000 Giáo dân Giáo phận Vinh từ ba tình Nghệ an, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiến về Trung tâm Xã Đoài.

Vinh là một Giáo phận lớn của Giáo hội Việt Nam. Người dân nơi đây có đời sống đạo rất sùng mến, và tính đoàn kết rất cao.

Hồi 2009, khi Giáo xứ Tam Tòa bị cộng sản Quảng Bình đập phá, Giáo phận Vinh đã hiệp nhất cầu nguyện không ngừng nghỉ, cũng chính ngày 15.8.2009, hàng trăm ngàn người đã quy tụ về Xã Đoài để cầu nguyện cho Tam Tòa.

Với thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra cho dân tộc Việt Nam và 4 tỉnh miền Trung nói riêng, Giáo phận Vinh là ngọn cờ đầu đấu tranh yêu cầu Formosa chấm dứt hoạt động và rời khỏi Việt Nam.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: