Toàn cảnh hàng vạn người dân xuống đường bảo vệ môi trường tại Vinh Ngày 15.8.2018


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: