Tổng Hợp Tin Tức 24 Tháng 08, 2016


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Dưới đây là hình các ông: Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn, Đỗ Cường Minh

Tang lễ ông Đỗ Cường Minh: Chi cục trưởng Kiểm Lâm Yên Bái

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: