Làm tuyên giáo phải biết nói xuôi lẫn nói ngược!


Phải biết nói xuôi lẫn nói ngược là cách “đào tạo” của người cộng sản lãnh đạo ban tuyên giào TW. Sau đây là một số câu hỏi được đặt ra và tự trả lời cho cho ban “tuyên láo TW” bài viết đăng trên facebook like cho Viêt Nam.

: “Tại sao đánh đuổi Mỹ Nguỵ?”
Đ: “Tại vì Mỹ Nguỵ cướp nước ta, bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ.”

H: “Tại sao Mỹ Nguỵ cướp nước ta, bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ nhưng dân ta mỗi lần chạy giặc thì lại chạy về phía Mỹ Nguỵ chớ không chạy ngược ra bắc?”
Đ: “Tại vì bọn đó là bọn ham mê bơ thừa, sữa cặn.”

H: “Tại sao Mỹ Nguỵ cướp nước ta, bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ nhưng miền nam trù phú, giàu có đến độ những người đi giải phóng lại hốt cả đống tài sản của dân bị bóc lột đến tận xương tuỷ?”
Đ: “Những thứ của cái ấy là do bọn Mỹ bố thí cho.”

H: “Tại sao Mỹ Nguỵ cướp nước ta, bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ mà lại bố thí cho dân ta những thứ trù phú?”
Đ: “Đó thật ra chỉ là sự phồn vinh giả tạo.”

H: “Nếu nền giáo dục của ta ưu việt thì tại sao đám con ông cháu cha gởi con, gởi cháu sang các nước Mỹ, Úc để du học? Nếu đất nước ta không ngừng phát triển tốt đẹp thì sao đám người có quyền chức lại vác tiền tham nhũng ra nước ngoài để mua nhà, tậu xe?”
Đ: “Người làm tuyên giáo phải biết nói xuôi lẫn nói ngược”

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: