Qúy soeurs Dòng Thánh Phaolô Hà Nội gửi Đơn Tố Cáo Khẩn Cấp


Nhà cầm quyền tiếp tục đá bóng cho nhau trong vụ việc chiếm đoạt đất đai tài sản của các nữ tu dòng Phaolo Hà Nội.

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: