Biểu tình chợ Đức Phổ, Mộ Đức, Quảng Ngãi chiều qua 6/09/2016.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: