Cảnh sát 113 đòi tịch thu tấm băng rôn thơ của Chế Lan Viên và đòi bắt facebooker Trương Dũng.


Nguồn Trịnh Bá Phương

Bác Mao nào ở đâu xa,
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.
(Chế Lan Viên)

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: