Hôm nay ngày 18/09/2016 người Tây Yên, Dũ Yên xuống đường.


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: