Hôm nay ngày 18/09/2016 người Tây Yên, Dũ Yên xuống đường.


Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: