Bà con đi dự toà bị bắt, khi được trả tự do đã biểu tình vạch mặt những tên côn đồ thất đức có sắc phục và thường phục


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: