Exodus – Họ thà nhìn con mình chết chớ không muốn chúng lớn lên làm công dân hạng nhì.


Hoang van Nguyen(facebook)Chuyến tàu Exodus chở 800 người Do Thái về Đất Hứa là một kế hoạch động trời. Các thành viên tiền thân của MOSSAD, trung ương tình báo của Do Thái, giả giấy tờ Anh, mang người Do Thái ra khỏi trại tạm giữ của Anh ở Cyprus trở về Palestine.

Việc bị bại lộ nửa chừng.

Anh phong toả cửa khẩu, tàu không ra khơi được, nhưng Anh cũng không lên tàu bắt họ được, vì họ doạ cho nổ chiếc tàu với 1200kg thuốc nổ, nếu lính Anh xông lên tàu.

Thủ lãnh ra lệnh cả tàu tuyệt thực. Ai không muốn đồng hành thì có thể rời tàu. 22 người rời tàu, số còn lại chọn chết hay tự do. Đó là trí và dũng.

Một vài ngày sau, bác sĩ trên tàu phát giác ra là chiêu tuyệt thực có khuyết điểm, đó là con nít cần ăn hơn người lớn nên chúng sẽ bị gục trước.

Thủ lãnh ra lệnh gia đình có con nhỏ thì phải rời tàu, để bảo đảm tính mạng cho các em. Đây là chữ nhân.

Ba người phụ nữ bồng con nhỏ lên gặp thủ lãnh xin được ở lại. Họ thà nhìn con mình chết chớ không muốn chúng lớn lên làm công dân hạng nhì. Đây là vì đại nghĩa, bất khuất.

Đọc Về Miền Đất Hứa- Exodus mới biết, người Do Thái bản xứ là những con người lười biếng, bạc nhược. Do Thái sở dĩ tiến bộ, văn minh, hùng cường là nhờ những người Do Thái lưu vong về lập quốc. Họ mang tinh hoa của Đức, Nga, Mỹ về nước.

Một người bạn thường ca ngợi phương pháp giáo dục của Do Thái. Có áp dụng vào VN được hay không là một việc khác. Tinh thần, ý chí của người mình có chắc giống Do Thái hay không?

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: