Video: Bằng chứng côn an hành hung phóng viên tac nghiệp. Hành động cản trở phóng viên để che dấu bằng chứng tội phạm


Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: