Kỳ 2: Chuyện Quê Nhà


Đài Phát Thanh Việt Nam
Mai Ly – Hồng Phúc thực hiện với sự góp tiếng của luật sư Đinh Thạch Bích.

Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đứng sau lưng Trịnh Xuân Thanh.

Nguyễn Tấn Dũng và Đinh La Thăng đứng sau lưng Trịnh Xuân Thanh.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: