Công An CSCĐ khống chế , Đàn áp , cưỡng chế phá nhà Dân tại Đồng Tiến- Phượng Dực- Phú xuyên.


Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: