18.000 người dân Kỳ Anh biểu tình, Côn An bỏ chạy, Formosa thất thủ


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: