ĐIỂM MẶT THỨ PHẢN ĐỘNG


Khanh Lam Nguyen(facebook)Những hành động đi ngược với lợi ích chung thì đó là Phản Động.


Kìm hãm sự tiến hoá của Quốc Gia đó là Phản Động.
Đem tài nguyên đất nước biến thành lợi ích riêng đó là Phản Động.
Độc Đảng nắm quyền, muốn củng cố địa vị riêng tư mà bán rẻ Quê Hương đó là Phản Động.
Ngu dốt nhưng ham chức quyền rồi trù dập nhân tài và những người Yêu Nước đó là Phản Động.

Bưng bít thông tin để thi hành chính sách Ngu Dân đó là Phản Động.
Biết sai mà cố che dấu sự thật để cho Việt Nam ngày càng thụt lùi đó là Phản Động.
Tuyên truyền chủ thuyết Vô Sản mà thành Tư Bản Đỏ giàu khủng trong khi dân còn đói khổ đó là Phản Động.
Hèn nhát trước quân xâm lược TQ để cho nhiều người phải chịu thảm cảnh, và Biển Đảo từ từ rơi vào tay Giặc đó là Phản Động.
Chối bỏ nguồn cội con Rồng cháu Tiên để vinh danh tên Đồ Tể làm cha già dân tộc đó là Phản Động.
Bốc hốt trên xương máu và tiền thuế của người dân để vinh thân, phì gia đó là Phản Động.
Dùng chính sách Tàn Bạo để trả thù những người đấu tranh cho lẽ phải đó là Phản Động.
Làm đảo lộn trật tự xã hội, làm băng hoại nền tảng đạo đức đó là Phản Động.
Dùng luật pháp để cướp đất, bày trò hối lộ, hà hiếp dân đó là Phản Động.
Trí thức mà tiếp tay cộng sản ru ngủ dân tộc đó là Phản Động
Những kẻ luôn chối bỏ quyền làm người của nhân dân, tước bỏ quyền Tự Do trong xã hội đó là Phản Động.
Hô hào đưa đất nước ngày càng vững mạnh nhưng lại ra những chính sách đi ngược với đà phát triển chung của nhân loại thì… Chính Quyền đó là PHẢN ĐỘNG….

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: