Kỳ 3: Chuyện Quê Nhà


Đài Phát Thanh Việt Nam
Mai Ly – Hồng Phúc thực hiện với sự góp tiếng của luật sư Đinh Thạch Bích.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: