VGCS điều hàng trăm bộ đội nước ngoài ra nhà ga Sài Gòn-Nha Trang


Theo như giới quan sát, nhận xét qua quân phục và ngôn ngữ cho rằng có thể đây là quân đội Khmer. Có nhiều luồng dư luận cho rằng: Trong thời gian ngắn nội bộ TU ở Việt Nam sẽ có binh biến. Đồng thời cũng có những nhận định khác cho rằng vgcs muốn học bài học của quan thầy Tàu cộng dùng quân đội nước ngoài để đàn áp người dân miền trung, tương tự như sự kiện Thiên An Môn. Nếu quả thật sự việc đúng như dư luận suy đoán thì động thái này của vgcs nếu không xem như hành động “rước voi về giày mả tổ” thì sẽ không còn từ ngữ nào thích hơp hơn!

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: