Kỳ 4: Chuyện Quê Nhà


Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại
Mai Ly – Hồng Phúc thực hiện với sự góp tiếng của luật sư Đinh Thạch Bính.

Đỉnh điểm cá ở Hồ Tây chết là vào ngày 2-3/10. Xác cá bắt đầu nổi lên và bị sóng đánh dạt vào thành bờ. Nhiều nhất trên dọc đường Nguyễn Đình Thi.

Đỉnh điểm cá ở Hồ Tây chết là vào ngày 2-3/10. Xác cá bắt đầu nổi lên và bị sóng đánh dạt vào thành bờ. Nhiều nhất trên dọc đường Nguyễn Đình Thi.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: