Mời các bạn nghe cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh tường trình vụ việc xảy ra vào ngày 08/10/2016 tại Vũng Tàu.


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: