Nước Mất Dân Chết VGCS Chỉ Lo Cứu Đảng


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Hồ Huy Khang(facebook)Nếu không cho dân tôi quyền được lên tiếng thì hãy bắt cả tôi nữa. Yêu cầu trả tự do cho Mẹ Nấm.

Hồ Huy Khang(facebook)Nếu không cho dân tôi quyền được lên tiếng thì hãy bắt cả tôi nữa. Yêu cầu trả tự do cho Mẹ Nấm.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: