19/10: LM Đặng Hữu Nam nói về vụ Hồ Huy – Mai Linh


Advertisements

Bình luận đã bị đóng.

%d bloggers like this: