Hà Tĩnh: Tượng Đức Mẹ bị đập phá, dân vùng dậy đánh đuổi công an


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: