Hà Nội: Kỷ niệm ngày có bản Hiến Pháp tự do đầu tiên ra đời, sau này được lấy làm ngày Quốc Khánh Đệ Nhất Cộng Hoà: 26/10/1956 – 26/10/2016


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: