Tổng Hợp Tin Tức 26 Tháng 10, 2016


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Anh em Nam- Bắc họp mặt mừng ngày Quốc Khánh Đệ Nhất Cộng Hoà 26 tháng 10(1956). Nguồn ảnh Dũng Phi Hổ

Anh em Nam- Bắc họp mặt mừng ngày Quốc Khánh Đệ Nhất Cộng Hoà 26 tháng 10(1956). Nguồn ảnh Dũng Phi Hổ

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: