Lm. Đặng Hữu Nam: “Chúng ta có tiếp tục kiện FMS không ?”


Ngô Nhật Đăng(facebook)

– Cha đã có công văn trả lời công văn của UBND Hà Tĩnh về việc họ bác bỏ đơn kiện Formosa của chúng ta. Một số bà con muốn chúng sẽ tái khởi kiện thật sớm. Nhưng theo ý kiến của Ủy ban cứu trợ các nạn nhân FMS và Hội Đồng Giám Mục, chúng ta sẽ cho họ thời gian, chúng ta sẽ chờ 1 tuần.
Chúng ta có tiếp tục kiện FMS không ?

– Có, có có….

– Nếu không thuê được xe, các ông bà và anh chị em có dám đi bộ không ?

– Có, có có…..

Cha Nam nói tiếp :
– Hôm nay ở đây có một nhà báo, anh ấy tuy là người ngoại đạo nhưng cũng cùng dự Thánh lễ với chúng ta, chứng kiến ý chí của chúng ta. Hãy tặng anh ấy một tràng pháo tay.

Trời, đứng giữa Quốc hội Mỹ, phát biểu không cần nhìn giấy mà mình vẫn tỉnh bơ. Nhưng lúc này thì thấy cuống thật sự.

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: