Kỳ 6: Chuyện Quê Nhà


Đài Phát Thanh Việt Nam
Mai Ly – Hồng Phúc thực hiện với sự góp tiếng của luật sư Đinh Thạch Bính.

2d02f-14716238_694721397349581_4538436677563540616_n

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: