VỀ TỔNG THỐNG MỸ


Vuong Phamnhat(facebook)Hôm nay, dân chúng đã bỏ phiếu bầu tổng thống ở một số bang. Kết quả sơ bộ cho thấy bà Hilarry đã dẫn trước ông Trump, cả về phổ thông đầu phiếu và cử tri đoàn. Nghĩa là khả năng rất cao cho bà Hilarry.
Bình luận về hai ứng viên: Qua các cuộc tranh luận và cả tranh cãi bới móc nhau đủ thứ chuyện đời tư, tính cách cá nhân, cả hai ứng viên đã bộc lộ rõ cho người dân thấy. Tuy nhiên, cũng như tuyển dụng CEO trong công ty là tuyển người nào am hiểu công việc của công ty, thì bầu chọn tổng thống cũng vậy. Một CEO chưa điều hành công ty thì chưa am hiểu công việc nhưng anh ta phải hiểu biết rõ về công ty; cũng như ứng viên tổng thống phải hiểu rõ về nước Mỹ. Theo cá nhân, ứng viên tổng thống Mỹ phải hiểu rõ giá trị quyền lực của nước Mỹ nằm ở đâu là quan trọng nhất trong tiêu chuẩn bầu chọn tổng thống Mỹ. Còn các vấn đề khác như Trump thô bỉ với phụ nữ hoặc bà Hilarry sử dụng mail cá nhân…v.v.. chỉ là chuyện vụn vặt.

Trong các cuộc tranh luận vừa qua, ông Trump đã trình bày cho dân chúng Mỹ về phát triển quốc gia bằng hàng loạt các biện pháp cắt giảm chi phí như không viện trợ cho các đồng minh, đóng cửa các căn cứ quân sự ở nước ngoài, ngăn chặn người nhập cư… để dùng chi phí này cho phát triển kinh tế. Với góc độ quản trị công ty thì đây là việc đúng, nhưng với góc độ quản trị một siêu cường quốc, Trump đã sai lầm vì không hiểu giá trị Mỹ nằm ở đâu.
Giá trị của nước Mỹ nằm ở các liên minh với các quốc gia khác. Nước Mỹ dù có khoa học công nghệ phát triển nhất, giáo dục ứng dụng hiệu quả nhất và kinh tế quân sự hùng mạnh nhất nhưng nếu không có các đồng minh qua các hiệp ước kinh tế và hiệp ước quân sự, giá trị Mỹ sẽ suy giảm quyền lực. Bởi vì, nước Mỹ có sức mạnh kinh tế nhưng sức mạnh này được dẫn chuyển qua dòng chảy tài chinh. Qua các đồng minh và các hiệp ước kinh tế quân sự, đã dẫn luồng cho đồng dollar luân chuyển toàn cầu và tự do chuyển đổi. Thông qua các đồng minh và hiệp ước kinh tế, giá trị dân chủ Mỹ được phổ quát với tính chất nêu gương rằng Mỹ rất tôn trọng các công ước quốc tế của chính Mỹ đã khởi xướng và các quốc gia khác đã tham gia. Nên nhớ rằng 97% các công ước quốc tế đều do Mỹ soạn thảo và các quốc gia khác tham gia khi họ thấy có lợi ích dung hòa. Nếu thiếu các đồng minh bằng các hiệp ước kinh tế và quân sự, sức mạnh của giá trị Mỹ sẽ suy giảm.
Trong không gian toàn cầu, càng nhiều đồng minh thì thị trường càng mở rộng. Tự mình đóng cửa cấm vận từng phần là bắt đầu từ việc rút khỏi các liên minh và chối bỏ đồng minh. Đó là sai lầm chiến lược đối với cương vị nhà quản trị quốc gia. “Buôn có bạn, bán có phường”; sức mạnh luôn bắt đầu và tăng cường bằng sự liên kết.
Cho nên, các chính sách và hứa hẹn của ông Trump cùng với tính cách riêng mạnh mẽ khác thường đã làm một số dân chúng tôn sùng ông ta. Nhưng điều mà đa số dân chúng Mỹ cần là người có tầm quản trị quốc gia chứ không phải một ông tổng giám đốc công ty kinh doanh.
Bà Hilarry có quan điểm khác hẳn, là sẽ tăng cường liên minh với các quốc gia khác, chứng tỏ bà ta hiểu rõ giá trị Mỹ và sức mạnh của nước Mỹ nằm ở đâu.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: