Anh chết ngay lúc này vì dân tộc,chửi thẳng mặt CSVN và thách Tô Lâm, nhà hoạt động nói lên sự thật


Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: