Tổng Hợp Tin Tức 02 Tháng 11, 2016


Luật Sư Đinh Thạch Bích

Ðảng CSVN đang lo lắng đối phó với tình trạng “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ của đảng.

Ðảng CSVN đang lo lắng đối phó với tình trạng “tự chuyển biến,” “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ của đảng.


BLTS: Bán Nước Hại Dân VGCS Đã Thấy Quan Tài

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: