MC Phan Anh đã hiện nguyên hình là con Quỷ đội lốt người nguy hiểm hơn Quang Lùn


PHAN ANH CON RẮN ĐỘC CỘNG SẢN LỘT XÁC.


Dân chủ cho Việt Nam – Tôi nghĩ MC Phan Anh còn nguy hiểm gấp trăm lần thằng lùn Trần Nhật Quang. Bản thân tôi còn bị lừa vì cảm xúc trong phát biểu về miền Trung làm mình bị nhầm lẫn.

Hôm nay nhờ facebooker : Hong Thai Hoang, Thao Nguyen và Lâm Ngân Mai mà giúp tôi nhận rõ bộ mặt của Phan Anh.Cảm ơn mọi người.
Đồng bào miền Trung hãy nhớ rằng con rắn độc Phan Anh đã dùng chính tiền của bọn chúng ăn cướp của nhân dân để mỡ nó rắn nó. Để đánh cắp tình cảm và niềm tin của bà con miền Trung nhằm phục vụ cho mục đích hèn hạ của đám phản quốc Cộng Sản Việt Nam. Đây là việc làm cực kỳ thâm độc không thể chấp nhận được. Thế mới hiểu cái câu ” Ngoài miệng thì nam mô nhưng trong bụng lại chứa một bồ dao găm” bà con mình hãy nhớ Phan Anh dùng chính tiền thuế của Nhân Dân mình mà làm bộ diễn kịch như vậy là để âm mưu cho việc bán nước của bọn Cộng Sản Việt Nam. Mọi người cần phải tỉnh táo trong việc này.
Đừng bị lừa giống như tôi nhé.
thân gửi bà con.
Nguồn video : Hồng Thái Hoàng

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: