Tổ quốc XHCN là cái đếk gì? Là cái giống gì mà người dân phải có “nghĩa vụ thiêng liêng” để bảo vệ nó?


Trên thế giới này có cái nước nào mang tên là XHCN hả?

Peter Lam Bui(facebook)Tôi là người dân Việt Nam, nếu khi cần tôi sẽ vì Tổ Quốc Việt Nam thân yêu này và sẵn sàng để bảo vệ nó. Chứ cái loại quái thai XHCN là cái đếk gì mà bắt người dân phải đi bảo vệ nó. Có thì mấy thằng đảng viên cộng sản đi mà bảo vệ.

Đảng cộng sản cũng như là cái thể chế XHCN này chỉ là nhất thời, không bao giờ là mãi mãi, và càng không thể đánh đồng là Tổ Quốc. Tổ Quốc Việt Nam là muôn đời, còn đảng cộng sản Việt Nam và cái thể chế quái thai XHCN này có thể sụp bất cứ lúc nào.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: