Dân Việt chửi Quốc Hội rước Giặc Tầu vào chiếm Ba Đình


Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: