Dân Việt chửi Quốc Hội rước Giặc Tầu vào chiếm Ba Đình


Advertisements

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: