Phần 1: Cải cách nông nghiệp Việt Nam!


Vũ Quang Thuận sinh năm 1966 tại Thái Bình đã từng theo học Đại học Ngoại thương Hà Nội nhưng chưa tốt nghiệp. Từ năm 1995 đến 1998, Thuận là Phó Giám đốc Công ty TNHH Quang Trung. Sau đó bỏ ra ngoài kinh doanh tự do. Năm 2003, Thuận là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nung và Tạo mẫu gốm sứ.

Đến năm 2005, một lần nữa Thuận lại nhảy ra kinh doanh tự do, đồng thời thành lập “Công ty phòng chống hàng giả và xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam. Từ năm 2007 đến ngày ra nước ngoài, Vũ Quang Thuận là phó giám đốc Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao Inotech do Lê Thăng Long làm giám đốc”.
Vũ Quang Thuận là một thành viên trong tổ chức “Chấn hưng nước Việt” của nhóm Lê Thăng Long; Trần Huỳnh Duy Thức; Lê Công Định…
Bài viết của tác giả Vũ Quang Thuận và được chính tác giả trình bày

Vũ Quang Thuận (Võ Phù Đổng)
Điện thoại: 0962 493 364
Email:vophudong66@gmail.com

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Chủ tịch HCM có thật sự thông minh không?!

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: