Blogger Chí Tuyến: “Bắt hết dân chúng mày sống éo với ai!”


Advertisements

Bình luận đã được đóng.

%d bloggers like this: