Ngài Dalai Lama muốn chuyển thông điệp gì đến với tù nhân chính trị Việt Nam?


Có một việc chúng ta nên lưu ý trong buổi tráo đổi của Đức Dalai Lama với nhóm XHDS CEO từ Việt Nam. Tuy duy chỉ có một câu hỏi ngắn như:”Trong kháng phòng có bao nhiêu người là tù nhân chính trị?”
Không có ai trả lời Ngài nói tiếp: “Tối mật, tối mật!”

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: