Thảo Teresa: Bộ Giáo Dục & Đào Tạo điều Giáo Viên làm Cave tiếp Lãnh Đạo karaoke


Điều giáo viên tiếp khách là do nhiệm vụ chính trị
Việc huy động giáo viên đi tiếp khách đã có từ nhiều năm qua. Năm nay, thị xã có nhiều sự kiện lớn nên huy động là cần thiết, không chỉ thể hiện sự quan tâm, mến khách mà còn tạo dựng hình ảnh tốt đẹp về quê hương.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: