NÊN CHỈ RA ĐÂU THẬT SỰ LÀ “QUỐC NHỤC” CỦA VIỆT NAM ?


Phạm Viết Đào(facebook)Đã có quy định về “Quốc Lễ” do nhà nước quy định; đã có sự loay hoay tìm kiếm để quy định về ” Quốc Phục”; đã có sự bình chọn ” Quốc Gái “- các cuộc thi hoa hậu; đang có đề xuất tìm và bình chọn ” Quốc Hoa”, “Quốc Tửu “…

Theo Blog Phamvietdaonv, trong thời điểm hiện nay có lẽ chúng ta cũng nên bàn và chỉ cho ra thế nào là “Quốc Nhục “; cần phải xác định cho được đâu là món “Quốc Nhục” mang tầm quốc gia, nỗi nhục đó thật sự chi phối cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, thuần phong mỹ tục, quốc hồn quốc túy của cả quốc gia, dân tộc…
Theo thiển ý của Blog Phamvietdaonv, việc tìm và chỉ ra đâu là ” Quốc Nhục ” của chúng ta trong giai đoạn hiện nay là một việc làm thiết thực, hữu ích góp phần lành mạnh hóa tinh thần xã hội; làm trong sạch hóa nền chính trị đang ngự trị đất nước…Nhận dạng cho ra đâu là ” Quốc Nhục ” sẽ là điều hữu ích, thiết thực hơn nhiều lần so với các cuộc bình chọn: CHIM, HOA, CÁ, GÁI…
Về phương diện cá nhân thì ” Nhục ” là một phạm trù đạo đức cá nhân, người không biết nhục là người không còn liêm sỉ, lệch chuẩn nhận thức, hành vi mà không nhận ra hoặc nhận ra nhưng vẫn không kiềm chế, vẫn hành động bất chấp can ngăn, dư luận xã hội…
Trong bài viết này blog Phamvietdaonv muốn hướng đến tìm kiếm một tiếng nói chung, do đó xin đưa vấn đề ” Quốc Nhục ” ra bàn; Bởi vấn đề Nhục, Nhục Nhã thuộc phạm vi cá nhân thì hẹn dịp khác, đã là cá nhân thì có thể người này cho là Nhục nhưng người kia thậm chí lại cảm thấy không sao, thậm chí còn vênh vang với cái mối Nhục đó…
Đối với một quốc gia thì không thể có sự cơi nới tùy tiện được, một vấn đề, một hành vi, một chính sách, chủ trương, cách ứng xử của một tập đoàn người không thể tùy hướng tùy tiện. Về phương diện cá nhân, khái niệm Nhục là khái niệm thuần túy mang giá trị đạo đức còn đối với một quốc gia, cái được coi là ” Quốc Nhục ” nó vẫn giữ nguyên gốc giá trị đạo đức nhưng là một khái niệm đạo đức được chính trị hóa…
Khi xưa khi Trần Quốc Tuấn viết:”Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm.”
Theo Trần Quốc Tuấn đó là một nỗi ” Quốc Nhục ” bởi đó là lúc đất nước rơi vào hoàn cảnh lịch sử hiểm nghèo, đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh đang lăm le ý thế mạnh đưa quân và cướp phá nước ta, đe dọa nền độc lập dân tộc. Trần Quốc Tuấn đã lý giải vì sao ông coi đó là điều ” Quốc Nhục “:”Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình; đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệu Vân Nam Vương mà hạch bạc vàng, để vét kiệt của kho có hạn. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.”
Nỗi nhục mà Trần Quốc Tuấn muốn lưu ý tướng sĩ đó là nỗi nhục về nguy cơ đất nước rơi vào tay giặc; nỗi nhục mất chủ quyền quốc gia. Trong Hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn đã chứng minh cái hệ lụy của sự nhục nhã mang tầm quốc gia, dân tộc:” Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũngthuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận…”
Trần Quốc Tuấn đã tìm ra được cái cơ chế biện chứng bên trong của cái nỗi nhục mang tầm quốc gia, dân tộc; nỗi nhục này thật sự chi phối tới đời sống vật chất, tinh thần của hàng triệu sinh linh của cư dân Đại Việt…
Còn hiện nay, theo blog Phamvietdaonv thì khi đề cập tới phạm trù ” Quốc Nhục ” thì chắc cũng không vượt ra khỏi khuôn khổ lớn của 2 sự nghiệp lớn, 2 sứ mệnh lớn trong giai đoạn hiện nay: Xây dựng và Bảo vệ đất nước…
Vậy nối nhục nào theo quý vị có thể coi là ” Quốc Nhục ” do những hành vi bất cập, trái đạo đức, trái với ý chí của cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước, trong sự nghiệp bảo vệ đất nước hiện nay là gì ?
Theo quý vị thì trong giai đoạn lịch sử hiện nay, nỗi “Quốc Nhục” trong sự nghiệp xây dựng đất nước do bởi những hành vi bất cập đáng lo ơn hay nỗi ” Quốc Nhục” do yếu hèn tron sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đáng sợ hơn ?
Mong nhận được nhiều ý kiến hồi âm !
P.V.Đ

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: